Best Smarts.eu

Clever as a monkey

VIP patron: Geostezka.cz


Web věcí (Web of Things, WoT)

Aktualizace: 2018-02

>>> Internet věcí (Internet of Things, IoT) versus Web věcí (Web of Things, WoT), Referenční model ISO/OSI; Čtvrtá průmyslová revoluce; Industry 4.0 (Průmysl 4.0)

Kdo nečetl, může si nejdříve přečíst Industry 4.0 / Industrie 4.0 / Práce 4.0, z odsavce o Internetu věcí sem povede odkaz. Vyvstává otázka: "Internet věcí" versus "Web věcí", jaký v tom je rozdíl?

Není jednoduché laikům tyto dva dosti podobné pojmy od sebe odlišit, takže je potřeba se nejdříve zmínit o existenci Open System Interconnection (OSI) modelu a také faktu, že existuje jeho sedm vrstev, podle čehož se mu také někdy říká (sedmi)vrstvový model.

Model OSI, přesněji Referenční model ISO/OSI, byl vytvořen zejména z toho důvodu, aby se daly vypracovat principy a normy, umožňující vzájemné propojení různých systémů, zajišťujících spojení a vzájemnou komunikaci mezi dvěmi sousedními vrstvami (t.j. mezi první a druhou, mezi druhou a třetí atd.).

Cílem sedmivrstvé architektury modelu Open System Interconnection (OSI) je tedy zajištění standardizace komunikace počítačových a telekomunikačních sítí, jeho vedlejším efektem pak je skutečnost, že "kuliva" němu si nyní připadám tak trochu jako blbec , anžto jsem z toho WoT už tak nějak docela "jelen".

Pokud navštívíte Centrální registr blbců, tak uvidíte, že jsem si tam už jedno místo pro jistotu zarezervoval (já jsem ten blbec 007 s povolením zapomínat ). No co co, kdo dřív přijde, ten dřív mele... Však se taky můžete zaregistrovat, nebo nějakého "blbce" nahlásit. Nyní ale zpět k tomu modelu, lépe řečeno, k jeho sedmi vrstvám, které jsou následující:

  1. Fyzická vrstva
  2. Spojová vrstva
  3. Síťová vrstva
  4. Transportní vrstva
  5. Relační vrstva
  6. Prezentační vrstva
  7. Aplikační vrstva

Ty názvy Vám toho řeknou asi jako mně, ale na stránkách Wikipedie, odkud čerpám tyto informace, se téma Referenční model ISO/OSI (externí odkaz) dá podrobněji nastudovat.

Model OSI slouží pro programování jednotlivých součástí sítě (např. různých modulů, představujících jednotlivé vrstvy), předávajících si informace mezi sebou pomocí tzv. rozhraní API. Kontakt je možný jen s prvky vrstev sousedních, komunikace probíhá od té vyšší k nižší, na příjmové straně naopak probíhá předávání od vrstvy nižší k té vyšší.

Tento systém umožňuje jednotlivé části nejen lépe naprogramovat, ale v případě potřeby je také jednoduše nahradit jinými (například vložit jinou síťovou kartu, ovladač, aplikaci), aniž by bylo potřeba provádět nějaké zásahy do software (zkratka SW), neboli programu, nebo nutnosti také přeprogramovat komunikaci mezi moduly (a tedy vrstvami) jinými, než jen těmi sousedními.

Počet vrstev se nesmí měnit, když je to žádoucí, tak některá vrstva jen nebude aktivní. Takové vrstvě se prý říká nulová, nebo také transparentní, oba výrazy tedy představují ten samý význam.

To je tedy trošku odlišné, než tomu bývá u inteligence, ta může být, pokud je jedinec dostatečně transparentní, také nulová. Cítíte ten jemný rozdíl ve významu? Pár takových sám znám, ale bohužel nesmím nikoho jmenovat, oni by mi pak dělali naschvály (mnohem větší, než dosud) ...

Opět jsem se nechal unést, pojďme přejít na avizovaný Web věcí (Web of Things, WoT).

Jo, aha, "co jsem to vlastně chtěl napsat?" Ta skleróza... Klídek, však já si vzpomenu...

Nebo ne? No bóóóže, Vám se to nikdy nestalo? Tož teda, přiznávám se, musím si nejdříve přeložit několik podkladů a pak z nich udělat "aritmetický průměr pravdy".

Zatím sem dám odkaz na zdroj (anglicky): Web věcí (Web of Things, WoT). Kdo umí anglicky, ten se tam ve svém sebevzdělávání posune kupředu, zbytek musí počkat, až to dám dohromady já.

Kdo chce, může přejít na Začátky historie rozvoje "Smart" techniky.


Pro zájemce: prodej domén EU a CZ.


Návrat zpět nahoru.

Menu


Relax

Logo VIPportálu


Links change


zc.latroppiv@atsop  

 Write


Copyright ©