Best Smarts.eu

Clever as a monkey

VIP patron: Geostezka.cz


Personalizace, customizace, adaptabilita produktů, výrobků a nabízených služeb

Aktualizace: 2018-02

>>> Čtvrtá průmyslová revoluce; Industry 4.0 (Průmysl 4.0); Chytrá zařízení (Smart device); Chytré továrny (Smart factory); Personalizace, customizace, adaptabilita...

Kdo nečetl, doporučuji si nejdříve přečíst Industry 4.0 / Industrie 4.0 / Práce 4.0


Impulsem pro "Chytré továrny" (Smart factory) se staly stále náročnější požadavky zákazníků, kteří svým tlakem dostrkali svět k termínům, uvedených v nadpisu.

Známý pojem "náš zákazník, náš pán" tak získává další rozměr. Více osobnější se stávají nabídky služeb, zvací a oslovovací dopisy, maily atd. Je tomu tak díky tomu, že digitalizace dat umožňuje s údaji, vedenými o zákaznících, provádět mnohá, dosud nemožná, kouzla.

Pokud navštívíte web Webiot.cz, narazíte na termín Big data (Velká data), mající k tématu Personalizace dat, úzký vztah.

Místo mnoha slov jeden příklad takové personalizace. Před týdnem mi v práci zvonil telefon. Číslo neznámé. Zvedl jsem to a nějaký "robot" mi "robotickým" hlasem oznámil, že mi došla a bude přečtena sms-zpráva... Zvědavost zvítězila, takže jsem si zprávu vyslechl a fakt je ten, že takovou radost mi ten den nepřineslo vůbec nic, natož nějaký člověk.

O co šlo? Doslechl jsem se, že mi k dnešnímu životnímu jubileu přeje jistá pojišťovna ve smyslu "hodně štěstí, zdraví a spokojenosti"... No, s přihlédnutím k faktu, že z cca 15 spolupracovníků v našem oddělení mi k tomu jubileu (nejen) ten den nepopřál ani jeden z nich, musíte uznat, že mi ten robotický kluk ušatá udělal fakt ohromnou radost.

Pro současnou generaci již pojem personalizace asi není nic nového pod sluncem. Setkat se s ním dá již často, v mnoha odvětvích. Jako příklad proto nyní jen uvedu výrazy, jako jsou webová reklama (přesně cílená na konkrétního návštěvníka), zcela podle gusta "vytuněné" smartphony, elektronické kurzy šité "na míru" apod.

Personalizace výrobků na základě přání zákazníků je jedna věc, uspořádat výrobu tak, aby tato přání mohla být s co nejvyšší produktivitou práce (a akceptovatelnou cenou) také výrobou zajištěna, je věc druhá. K tomu jsou právě potřeba budovat chytré továrny, plné kyber-fyzikálních systémů (Cyber-physical systems, CPS)...


Kdo chce, může přejít na samé začátky historie rozvoje "Smart" techniky.


Pro zájemce: prodej domén EU a CZ.


Návrat zpět nahoru.

Menu


Relax

Logo VIPportálu


Links change


zc.latroppiv@atsop  

 Write


Copyright ©